Meeuwenveen ... op de grens van stuwwal en veenmoeras

Een oude beboste stuifduin beslaat een groot deel van het terrein. Tegen de glooiingen liggen de gebouwen met hun gazons en terrassen. Het landgoed ligt temidden van beschermde natuurgebieden van Het Drentse Landschap. Aan de zuidkant kijkt het uit op moerassig laagland met kikkerpoelen. Aan de oostkant stap je zo de oertijd in. Aan het Uffelter Binnenveld is nauwelijks iets veranderd sinds het door de laatste ijstijd is achtergelaten. Je kunt er een bijzondere wandeling maken.

Iets verder ligt het Holtingerveld. Dit is één van de vroegst bewoonde streken van Drenthe. Er zijn vindplaatsen van stenen werktuigen, hunebedden en geheimzinnige grafheuvels. In augustus, als de heide in bloei staat, zoemt het er van de honingbijen. Dat moet je een keer meegemaakt hebben.

Biodiversiteit

U zult genieten van een zeldzame rijkdom aan planten- en dierenleven. Met ons terreinbeheer ondersteunen we dit op allerlei manieren. Daarbij blijft een groot deel van het landgoed gevrijwaard van activiteiten. We beseffen dat dit nodig is voor de balans van het geheel.

  • De omgeving van Meeuwenveen Accommodaties
  • De zon boven het Uffelter Binnenveld